Download Articles

Ulinzi na Usalama wa Mtoto

Suala Mtambuka katika Utume wa Kanisa

Mungu akasema, “Na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.”

CP Training Iringa - 2021

Objectives

The overall objective of this training is to strengthen the capacity of the Council women and child protection committee on how to deal with child protection issues